Referenc lista

Dom zdravlja Obrenovac, Obrenovac | Shrooms Ambulanta (VB.net, C#.net, ASP.net, SQL server, JavaScript)

Laboratorijski informacioni sistem | dvosmerna komunikacija sa uređajima za analizu (web server, ASP.net, SQL server)
Rentgenski informacioni sistem | dvosmerna komunikacija sa uređajima za rentgensko snimanje (web server, ASP.net, SQL server)
Sistem za proveru osiguranika | web servisi za komunikaciju sa RZZO (C#.net, ASP.net)
Sistem za automatsko fakturisanje usluga | (C#.net, ASP.net, SQL server, JavaScript)
Državna apoteka, Obrenovac | Pharma Logic (VB.net, SQL server)

S.T.R. "Milanović", Smederevo | My AccountmanPRO (C#.net, SQL server)

INTER dekor, Obrenovac | My AccountmanPRO (C#.net, SQL server)

S.Z.T.R."Tulimirović", Obrenovac | My Accountman (VBA, MS Access)

SHROOMS d.o.o., Obrenovac | AbacusPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

TIM Putevi d.o.o., Obrenovac | TransportPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

Ring Gym, Obrenovac | WellnessPRO (VB.net, SQL server) Viraga d.o.o., Obrenovac | Software po narudzbini (VB.net, Access 2010) Apoteka AeM, Obrenovac | Pharma Logic (VB.net, SQL server)

Aqua Trade, Obrenovac | AbacusPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

BMB Elektro, Obrenovac | AbacusPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

Vilitić Group, Obrenovac | AbacusPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

Termovar, Obrenovac | AbacusPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

Montex, Obrenovac | AbacusPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

EasyDesign, Obrenovac | My Accountman (VBA, MS Access)

S.T.Z.R. Siti, Obrenovac | AbacusPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

Siti Furniture doo, Obrenovac | AbacusPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

Imes coop, Obrenovac | Građevinska Knjiga (VB.net, SQL server)

CCD - Studio, Obrenovac | My AccountmanPRO (C#.net, SQL server)

Ministarstvo zdravlja, softver po narudžbini (Dekada Roma) (C#.net, ASP.net, SQL server)

Agencija Demetra, Obrenovac | My AccountmanPRO (C#.net, SQL server)

AS Veselinović, Obrenovac | Mechanic (VBA, MS Access)

Auto Joker, Obrenovac | AbacusPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

Restoran Djukic, Obrenovac | Shaker (C#.net, ASP.net, SQL server)

Restoran "Zabranska Bajka". Obrenovac | Shaker (C#.net, ASP.net, SQL server)

My SPA Limited d.o.o., Beograd | MySPA (VB.net, SQL server)

Kovačević Nekretnine d.o.o., Obrenovac | AbacusPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

Restoran Toro Grill Petricevic, Beograd | Shaker (C#.net, ASP.net, SQL server)

s.t.r. Ivana, Obrenovac | AbacusPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

Profil Djordjevic doo | AbacusPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

Arma Fert | AbacusPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

ZU apoteka Miletic Plus | Pharma Logic (VB.net, SQL server)

Igraonica Carolija, Obrenovac | Shaker (C#.net, ASP.net, SQL server)

Juana | AbacusPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

New Reset, Beograd | Shaker (C#.net, ASP.net, SQL server)

Klub Level | Shaker (C#.net, SQL server | PDA - SQL C, C#.net)

ExMarina | Shaker (C#.net, SQL server)

M&P paint, Obrenovac | AbacusPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

JKP Vodovod i kanalizacija Obreovac, Aqua Bill (C#.net, ASP.net, SQL server | PDA - SQL C, C#.net)

OŠ Jefimija, Obrneovac | AbacusPRO i OS (C#.net, ASP.net, SQL server | PDA - SQL C, C#.net)

Vazduhoplovni muzej Beograd, Beograd | Shaker, AbacusPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

JKP za zaštitu životne sredine | AbacusPRO i OS (C#.net, ASP.net, SQL server | PDA - SQL C, C#.net)

Gradska opština Obrenovac, Obrenovac | 48 sati (C#.net, ASP.net, SQL server | web servis - C#.net, ASP.net)

Sokoprevoz A.D., Sokobanja | Shaker, HotelPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

TOP SPORTS CONSULTING doo, BIH | Scout sistem (C#.net, ASP.net, SQL server)

Malmo FF, Švedska | APA sistem (C#.net, ASP.net, SQL server, Azure, SignalR, JavaScript)

AS Roksandic | Obrenovac | AbacusPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

Ratar, poljoprivredne apoteke | Obrenovac | AbacusPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

Šone s.t.r., Ub | AbacusPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

Market Servis Zlatko, Obrenovac | AbacusPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

Siti Furniture d.o.o., Obrenovac | AbacusPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

Ciorix Media, Beograd | Sofrware po narudzbini (C#.net, SQL server, Component One)

Bojovic s.z.t.r., Obrenovac | AbacusPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

Sezam Plus s.z.t.r., Obrenovac | AbacusPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

Zvonce zdravija hrana s.z.t.r., Obrenovac | AbacusPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

No Limit Rent d.o.o., Valjevo | AbacusPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

Ivana s.t.r., Obrenovac | AbacusPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

Primanella d.o.o., Obrenovac | AbacusPRO (C#.net, ASP.net, SQL server)

Veterinarska Ambulanta Borzoi, Beograd (VB.net, Access 2013)

Veterinarska Ambulanta Vet Centar, Beograd (VB.net, Access 2013)

Veterinarska Ambulanta La Terrier, Beograd (VB.net, Access 2013)

Veterinarska Laboratorija Vet Lab, Beograd (VB.net, Access 2013)

Veterinarska Ambulanta Linea Alba, Beograd (VB.net, Access 2013)

Veterinarska Ambulanta Veta Pan, Niš (VB.net, Access 2013)

Veterinarska Ambulanta Bačka Palanka, B. Palanka (VB.net, Access 2013)

Veterinarska Ambulanta Alesandra, Beograd (VB.net, Access 2013)

Veterinarska Ambulanta Simbiosis-vet, Obrenovac (VB.net, Access 2013)

Dom zdravlja Obrenovac
Implementirana je računarska mreža u celom Domu zdravlja kao i u isturenim zdravstvenim stanicama. Instalirano pet servera 2003 i pet SQL severa. Mreža zadovoljava potrebe preko 100 klijenata

JKP Vodovd i Kanalizacija Obrenovac
Implementirana ja računarska mreža u celom JKP VIK Obrenovac i izdvojenim naplatnim mestima, Mreža zadovoljava potrebe preko 50 korisnika.

Opština Barajevo
Računarska i telefonska mreža koja zadovoljava potrebe preko 20 klijenata.

Global Metal Trade
Računarska i telefonska mreža koja zadovoljava potrebe preko 15 klijenata.

Slap-Posavina d.o.o.
Računarska i telefonska mreža koja zadovoljava potrebe preko 15 klijenata.

Komercijalna banka Aranđelovac
Računarska i telefonska mreža koja zadovoljava potrebe preko 50 klijenata.

Komercijalna banka Kragujevac
Računarska i telefonska mreža koja zadovoljava potrebe preko 120 klijenata.

Aerodrom Banja Luka
Računarska i telefonska mreža koja zadovoljava potrebe preko 150 klijenata.

Sava d.o.o. Obrenovac
Računarska i telefonska mreža koja zadovoljava potrebe preko 10 klijenata.

Mines company d.o.o
Računarska i telefonska mreža koja zadovoljava potrebe preko 10 klijenata.

Club LeVel - Viraga d.o.o.
Računarska mreža koja zadovoljava potrebe preko 10 klijenata.

ZU apoteka Miletić Plus
Računarska mreža koja zadovoljava potrebe preko 10 klijenata.

www.aqua-trade.co.rs

www.jasmininsvetsatova.com

www.domzdravljaobrenovac.com

www.parkingobrenovac.rs

www.imes-coop.co.rs

www.sezam-plus.rs

www.jumbometal.com

www.refillink.rs

www.viloticgroup.com

www.vilotic.com

www.siti11508.co.rs

www.vikobrenovac.com

www.termovar.co.rs

www.ccd-studio.com

www.as-veselinovic.com

www.restorandjukic.com

www.bmwpolovnidelovi.rs

www.sitifurniture.co.rs

www.levelclub.rs

www.elegancetrade.com

www.fla.rs

www.golfpolovnidelovi.com